E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Vabilo na 35. Skupščino Jadralne zveze Slovenije

Vabilo na 35. Skupščino Jadralne zveze Slovenije

Spoštovani člani Jadralne zveze Slovenije

Vabimo vas, da se udeležite 35. SKUPŠČINE JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v četrtek, 30.6.2022, ob  17.30 uri, v dvorani Jadralnega centra Portorož, Obala 6b, Portorož.

35. zasedanje Skupščine Jadralne zveze Slovenije (JZS) bo potekalo z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev Skupščine in imenovanje delovnih organov Skupščine
  2. Poročilo o delu JZS v letu 2021
  3. Zaključni račun JZS za leto 2021
  4. Poročila Nadzornega odbora
  5. Okvirni plan dela JZS in okvirni finančni načrt za leto 2022
  6. Določitev članarine za leto 2023
  7. Razno

Glasovanje na skupščini brez priloženega pisnega pooblastila zakonitega zastopnika člana ne bo mogoče.

Jadralski pozdrav,
Samo Lozej, l.r.
predsednik JZS

Gradivo: