E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Organi JZS

IZVRŠNI ODBOR
Samo Lozej predsednik
Sandi Dekleva član
Ana Jasna Gamulin članica
Srečo Jadek član
Marjan Matevljič član
Matjaž Musa član
Jure Orel član
Karmen Pahor članica
Tomaž Virnik član
NADZORNI ODBOR
Nik Pletikos predsednik
Vito Batistič član
Tine Slabe član
dr. Peter Vidmar član
Damijan Vuk član
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Jure Mrakič  predsednik
Ana Jasna Gamulin  članica
Andrej Piano  član
GLAVNI TRENER
Sandi Dekleva
STROKOVNI SVET
Sandi Dekleva predsednik
Matevž Malej član
Tina Mrak članica
Dragan Gašič član
SEKCIJA ZA VELIKE JADRNICE
Igor Orlov predsednik
Emil Jerkovič tajnik – blagajnik
Martin Hladnik član
Goran Djordjevič član
David Bartol član
SVET SODNIKOV IN REGATNIH FUNKCIONARJEV
Stanko Užmah predsednik
Miro Čarman član
Marko Pejovič član
Uroš Žvan član
KOMISIJA ZA USPOSABLJANJE
Matevž Malej predsednik
dr. Matej Majerič član
Igor Orlov član
dr. Tim Podlogar član