E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Organi JZS

IZVRŠNI ODBOR
Samo Lozej predsednik
Damijan Vuk podpredsednik
Srečo Jadek član
Marjan Matevljič član
Karmen Pahor članica
Jure Orel član
Tomaž Virnik član
Sandi Dekleva član
NADZORNI ODBOR
Viljem Orel predsednik
dr. Peter Vidmar član
Tatjana Voj članica
Primož Perne član
Sebastjan Šik član
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Andrej Piano  predsednik
Vito Batistič  član
Jure Mrakič  član
GLAVNI TRENER
Sandi Dekleva
STROKOVNI SVET
Sandi Dekleva predsednik
Janez Zabukovec član
SEKCIJA ZA VELIKE JADRNICE
Igor Orlov predsednik
Uroš Žvan tajnik – blagajnik
Dejan Presen član
Emil Jerkovič član
David Bartol član
SVET SODNIKOV IN REGATNIH FUNKCIONARJEV
Stanko Užmah predsednik
Andraž Koželj član
Miro Čarman član
KOMISIJA ZA USPOSABLJANJE
Sandi Dekleva predsednik
doc. dr. Matej Majerič član
Karmen Pahor članica
asist. dr. Tim Podlogar član, vodja programov izobraževanj in usposabljanj