E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Dokumenti

Statut in pravilniki

Statut JZS
Statut Jadralne Zveze Slovenije PRENESI SI
Pravilniki organov
Disciplinski pravilnik PRENESI SI
Pravilnik o delu Strokovnega sveta PRENESI SI
Poslovnik o delu Skupščine PRENESI SI
Poslovnik o delu IO JZS PRENESI SI
Drugi pravilniki
Pravilnik o pravicah in dolžnostih jadralcev v programu Nacionalne panožne športne šole Jadralne zveze Slovenije PRENESI SI
Pravilnik JZS o normativih porabe sredstev PRENESI SI
Pravilnik in normativi usposabljanj JZS PRENESI SI
Pravilnik o oglaševanju PRENESI SI
Pravilnik o uporabi osnovnih sredstev JZS PRENESI SI
Pravilnik usposabljanja in postopki za pridobitev strokovne usposobljenosti za delo v jadralnem športu PRENESI SI
Pravilnik o registracijah, verifikacijah in prestopih tekmovalcev ODPRI
Pravilnik sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev ODPRI
Pravilnik o organizaciji regat v koledarju JZS ODPRI
Pravila dela reprezentančnega trenerja, ki uporablja infrastrukturo klubov ODPRI

 

Ostali dokumenti

Razno

 

Vloga za vpis rezultata športnika v e-šport za pridobitev kategorizacije OKS PRENESI SI
Obrazec za vpis jadrnice v register JZS PRENESI SI
Vloga za podaljšanje verifikacij – UKINJENA – verifikacije se zdaj urejajo preko apliakcije JZS IS NAVODILA
Vloga za registracijo in prvo verificiranje tekmovalca ODPRI
Pravilnik sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev ODPRI
Vloga za registracijo in prvo verificiranje tekmovalca ODPRI
Sekcija JZS za velike jadrnice
Pravila delovanja sekcije JZS za velike jadrnice PRENESI SI
Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS PRENESI SI
Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije PRENESI SI
Zahtevek za izdajo dovoljenja za reklamiranje PRENESI SI
Oznake in številke na jadrih PRENESI SI
Obrazec za vpis jadrnic v register DOC PDF
Predloga obvezne vsebine prijavnice na regato PRENESI SI
ORC handicap sistem – predstavitev PRENESI SI
Zahtevek za izdajo ORC certifikata PRENESI SI

 

Dokumenti za regatne funkcionarje

Obrazci PO/RO

 

Prijava članov RO in PO za regate pod okriljem JZS ODPRI
Poročilo predsednika PO ODPRI
Poročilo predsednika RO ODPRI
Poročilo predsednika RO ODPRI
Protesti, prekrški, zaslišanja, OCS, BFD

 

Protestni čas PRENESI SI
OCS lista PRENESI SI
BFD lista PRENESI SI
Seznam prejetih protestov PRENESI SI
Seznam zaslišanj PRENESI SI
Odločitev zaslišanj PO PRENESI SI
RRS 42 Posamezni prekrški PRENESI SI
RRS 42 Zbir vseh prekrškov PRENESI SI
Protestni obrazec – SLO PRENESI SI
Letna poročila, prijava za pripravnika
Letno poročilo Sodnika PRENESI SI
Letno poročilo Regatnega uradnika PRENESI SI
Letno poročilo Merilca PRENESI SI
Prijava za Pripravnika PRENESI SI
Izobraževanja
Programi in pogoji izobraževanja strokovnih delavcev regatni uradniki za področje jadranja 2017-2020 PRENESI SI
Programi in pogoji izobraževanja strokovnih delavcev sodniki za področje jadranja 2017-2020 PRENESI SI

 

Ostalo

PR najava odhoda na regate ali prvenstva PRENESI SI
PR poročilo s tekmovanj PRENESI SI
Poročilo o izvedeni regati iz koledarja regat JZS PRENESI SI
Poročilo jadralca s pogodbo OBRAZEC NAVODILA