E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Dokumenti

Skupščina

Statut Jadralne Zveze Slovenije PRENESI
Poslovnik o delu Skupščine PRENESI

Izvršni odbor

Izvršni odbor
Poslovnik o delu IO JZS PRENESI

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija
Disciplinski pravilnik PRENESI

Strokovni svet

Strokovni svet
Pravilnik o delu Strokovnega sveta PRENESI

Komisija za usposabljanje

Komisija za usposabljanje
Pravilnik usposabljanja in postopki za pridobitev strokovne usposobljenosti za delo v jadralnem športu PRENESI
Pravilnik in normativi usposabljanj JZS PRENESI

Sekcija za velike jadrnice

Sekcija za velike jadrnice
Pravila delovanja sekcije JZS za velike jadrnice PRENESI
Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS PRENESI
Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije PRENESI
Pravilnik o oglaševanju PRENESI
Zahtevek za izdajo dovoljenja za reklamiranje PRENESI
Oznake in številke na jadrih PRENESI
Obrazec za vpis jadrnic v register DOC PDF
Predloga obvezne vsebine prijavnice na regato PRENESI
ORC handicap sistem – predstavitev PRENESI
Zahtevek za izdajo ORC certifikata PRENESI

Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev

Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev
Pravilnik sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev PRENESI
Prijava članov RO in PO za regate pod okriljem JZS PRENESI
Poročilo predsednika PO PRENESI
Poročilo predsednika RO PRENESI
Poročilo predsednika RO PRENESI
Programi in pogoji izobraževanja strokovnih delavcev regatni uradniki za področje jadranja 2017-2020 PRENESI
Programi in pogoji izobraževanja strokovnih delavcev sodniki za področje jadranja 2017-2020 PRENESI
Pravilnik o organizaciji regat v koledarju JZS PRENESI
Protesti, prekrški, zaslišanja, OCS, BFD

 

Protestni čas PRENESI
OCS lista PRENESI
BFD lista PRENESI
Seznam prejetih protestov PRENESI
Seznam zaslišanj PRENESI
Odločitev zaslišanj PO PRENESI
RRS 42 Posamezni prekrški PRENESI
RRS 42 Zbir vseh prekrškov PRENESI
Protestni obrazec – SLO PRENESI
Letna poročila, prijava za pripravnika
Letno poročilo Sodnika PRENESI
Letno poročilo Regatnega uradnika PRENESI
Letno poročilo Merilca PRENESI
Prijava za Pripravnika PRENESI

Nacionalna panožna športna šola

Nacionalna panožna športna šola
Pravilnik o pravicah in dolžnostih jadralcev v programu Nacionalne panožne športne šole Jadralne zveze Slovenije PRENESI
Srednjeročna strategija NPŠŠ 2024-2032 PRENESI
Štiriletni plan NPŠŠ 2024-2028 PRENESI
Pravila dela reprezentančnega trenerja, ki uporablja infrastrukturo klubov PRENESI

Ostali dokumenti

Pravilnik JZS o normativih porabe sredstev PRENESI
Pravilnik o uporabi osnovnih sredstev JZS PRENESI
Pravilnik o registracijah, verifikacijah in prestopih tekmovalcev PRENESI