E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Izobraževanja

Jadralna zveza Slovenije ima trenutno potrjene naslednje programe izobraževanj:

Jadranje:
– Učitelj jadranja – 1. stopnja
– Inštruktor jadranja – 2. stopnja
– Trener jadranja – 3. stopnja

Jadranje na deski:
– Učitelj jadranja na deski – 1. stopnja
– Inštruktor jadranja na deski – 2. stopnja

Pogosta vprašanja:

Kakšni so pogoji za prijavo na prvo stopnjo (učitelj)?
Pogoji za prijavo na tečaj za pridobitev naziva Učitelj jadranja so naslednji:

Kandidati morajo za prijavo na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • polnoletnost
 • najmanj končana 3 letna poklicna šola
 • imeti ustrezno veljavno usposobljenost za vodenje motornega čolna
 • imeti opravljen sprejemni izpit, oziroma imeti vsaj 3 leta tekmovalnih izkušenj (ali predložena dokazila za izkaz tekmovalnih izkušenj zadostujejo, presodi Komisija za izobraževanje in trenerje Jadralne zveze Slovenije)

Na sprejemnem izpitu mora kandidat izkazati sposobnost:

 • prejadrati trikotno polje (orca, polkrma, polkrma, orca, krma)
 • jadrati okoli oznake (en obrat proti vetru in en obrat z vetrom)
 • jadrati vzvratno
 • jadrati brez krmila

Pogoji za prijavo na tečaj za pridobitev naziva Učitelj jadranja na deski so naslednji:

Kandidati morajo za prijavo na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • polnoletnost
 • najmanj končana 3 letna poklicna šola
 • imeti ustrezno veljavno usposobljenost za vodenje motornega čolna

 

Kdaj bo izveden sprejemni izpit?
Sprejemni izpit bo izveden nekaj dni/tednov pred izvedbo tečaja.

Kaj se zgodi, če ne naredim sprejemnega izpita, tečajnino pa sem že plačal?
Tečajnino vam bomo vrnili, plačali boste samo stroške sprejemnega izpita.

Na kakšnih jadrnicah bo potekal sprejemni izpit?
Sprejemni izpit bo potekal na športnih jadrnicah.

Ali se lahko prijavim direktno na inštruktorsko stopnjo?
Ne, najprej morate imeti opravljeno učiteljsko stopnjo za pristop na inštruktorsko. Uspešno opravljena inštruktorska stopnja, pa vam omogoča pristop na trenersko.

S katero stopnjo lahko samostojno delujem?
Samostojno lahko delujete z inštruktorsko stopnjo. V kolikor imate naziv učitelja, vas mora pri delu nadzirati nekdo, ki ima opravljeno najmanj II. stopnjo strokovnega delavca v športu – inštruktor.

Kakšne so cene tečajev?
Cena tečajev ni fiksna in je odvisna od mnogih dejavnikov, med drugim od števila udeležencev. JZS se trudi, da izvede tečaje po kar najnižji ceni in hkrati skrbi, da so tečaji izvedeni na najvišji možni ravni. Cena tečajev je objavljena na razpisu.

Opazil sem, da se moram prijaviti na Tečaj splošnih vsebin na Fakulteti za šport. Zakaj?
Skladno s trenutno veljavnimi pravili Republike Slovenije, morajo udeleženci tečajev prve stopnje poslušati “splošne vsebine”, ki so enake za vse športne panoge. Odločili smo se, da ta del tečajev prepustimo Fakulteti za šport, saj je tako cena izvedbe najnižja (se razdeli med poslušalce večih športnih panog), vsebine pa predavajo ustrezno usposobljeni kadri.

Ali lahko z nazivom s področja jadranja učim jadranje na deski in obratno?
Ne. Naziv velja samo za delovanje na področju za katerega ste se usposobili.

Kakšna je razlika med strokovnim nazivom in licenco?
Strokovni naziv potrjuje, da ste uspešno opravili izobraževanje ter si pridobili strokovni naziv. Strokovni naziv je trajen. Licenco pridobite šele, ko uspešno pridobite strokovni naziv ter opravite licenčni seminar. Za zakonito delo v športu potrebujete oboje.

Ali lahko praktično usposabljanje opravim v katerem koli klubu?
Načeloma lahko, a mora to vnaprej potrditi Komisija za izobraževanje in trenerje, ki presoja ali je praktično usposabljanje ustrezno ali ne. Najbolje je, da se o opravljanju praktičnega usposabljanja dogovorite tekom tečaja s koordinatorjem tega predmeta, Sandijem Deklevo.

Strokovni naziv sem pridobil že pred mnogo leti. Se mi trenutna stopnja prizna pri izobraževanju za višje stopnje?
Ja. Če ste tečaj opravili pred leti, vam ta še vedno velja in se lahko prijavite na naslednjo stopnjo. To velja tudi, če so se vmes imena tečajev spremenila.