E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Sklic 31. redne skupščine JZS

Sklic 31. redne skupščine JZS

Vsem članom Jadralne zveze Slovenije

VABILO NA 31. REDNO SKUPŠČINO JZS

Vabimo vas na 31. redno skupščino Jadralne zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 20.12.2018 ob 18.00 uri v dvorani Amfora v Marini Izola.

Dnevni red:

 1. Imenovanje delovnih organov skupščine
 2. Poročilo o delu JZS v letu 2017
 3. Zaključni račun JZS za leto 2017
 4. Poročila Nadzornega odbora
 5. Okvirni plan dela JZS  in okvirni finančni načrt za leto 2018
 6. Obravnava in sprejem Elementov novega koncepta delovanja JZS
 7. Obravnava in sprejem novega Statuta JZS
 8.  Seznanitev z odstopom predsednika in članov Izvršnega odbora
 9. Volitve predsednika in članov izvršnega odbora
 10. Določitev članarine za leto 2019
 11. Razno

Na 31. redni skupščini se voli predsednika in člane Izvršnega odbora JZS. V skladu s 15. členom Statuta mora kandidat za Predsednika JZS ob svoji kandidaturi predstaviti seznam kandidatov za člane Izvršnega odbora.

Na skupščini bodo lahko glasovali samo zastopniki društev oziroma z njihove strani s pisnim pooblastilom pooblaščeni predstavniki.

 

Dokumenti:

0.0 Sklic 31. redne skupščino JZS
0.1 Glasovi za 31. skupščino JZS
0.2 Pooblastilo predstavniku na Skupščini
2.0 Poročilo o delu za leto 2017
3.0 Bilanca in poslovni izid JZS za leto 2017
3.1 Poslovno poročilo JZS za leto 2017
3.2 Pregled nakazil po društvih in reprezentančnih programih v letu 2017
4.0 Poročilo Nadzornega odbora Skupščini JZS
5.0 Okvirni plan dela JZS za leto 2018
5.1 Okvirni finančni plan JZS za leto 2018
6.0 ELEMENTI NOVEGA KONCEPTA DELOVANJA JZS
7.0 Pregled sprememb Statuta JZS
7.1 novi Statut JZS