E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Samo Lozej novi predsednik Jadralne zveze Slovenije

Samo Lozej novi predsednik Jadralne zveze Slovenije

33. redna skupščina Jadralne zveze Slovenije je končana. Samo Lozej, ki je bil doslej eden izmed dveh podpredsednikov, je bil soglasno izvoljen za predsednika JZS za obdobje do konca mandata po nepreklicnem odstopu Aljoše Tomaža iz osebnih razlogov, do 21. decembra 2022.

“Zame bo ključno sodelovanje med klubi in jadralci ter da denar mednje čim bolj pravično razdelimo,” je izpostavil Lozej, ki je bil edini kandidat za predsednika. “JZS bo tudi v zahtevnih časih pandemije novega koronavirusa podpirala ključne posadke, posebej v luči prestavljenih olimpijskih iger, pa tudi SP in EP. Še naprej želimo izpolniti zastavljene cilje v tem olimpijskem ciklusu, to je osvojiti medaljo na OI v Tokiu in tam nastopiti v vsaj še dveh jadralnih razredih,” je v svojem programu napovedal Lozej. Kot svojo prednost je navedel, da ni vpet v neposredno delo kot trener ali prek sorodstvenih povezav s tekmovalci, “ampak kot zaljubljenec v jadranje pomagam pri zagotavljanju sredstev za delovanje JZS”.

Na skupščini so volili tudi nadomestne člane izvršnega in nadzornega odbora. Med petimi kandidati sta bila za člana IO z največ glasovi izvoljena Srečo Jadek in Jure Orel, za manjkajočega člana NS pa je bil izvoljen dosedanji član IO, Sebastjan Šik.

Prav tako so bile potrjene ostale točke dnevnega reda. Potrdili so poročilo o delu in finance v lanskem letu. Na skupščini so bile v okviru razprave podane tudi različne pobude, ki bodo v nadaljevanju obravnavane na ustreznih organih zveze pod novim vodstvom.

V minulem letu so se najbolj izkazali ženska posadka razreda 470, Tina Mrak in Veronika Macarol sta osvojili šesto mesto na svetovnem prvenstvu, Žan Luka Zelko pa se jima je v razredu laser pridružil z normo med potniki na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu. V neolimpijskih razredih je Toni Vodišek ponovno pokazal, da sodi v sam vrh svetovnega jadranja v formuli kite. Na SP na Sardiniji je v razredu, ki bo v programu OI v Parizu 2024, osvojil drugo mesto.

Članom JZS je Samo Lozej kot kandidat za predsednika Jadralne zveze Slovenije posredoval izhodišča in program dela za obdobje od 8.9.2020 do 21.12.2022, ki jih objavljamo v celoti:

Izhodišča:

 • Jadralna zveza Slovenije (JZS) ima po zakonu o športu in po nacionalnem programu razvoja športa v Republiki Sloveniji vlogo in dolžnost, da poskrbi za priprave in nastope reprezentanc, izobraževanje in licenciranje ter organizacijo in razvoj nacionalne panožne športne šole.
 • JZS je po zgledu najuspešnejših slovenskih športnih panog ustanovila Nacionalno panožno športno šolo Jadralne zveze Slovenije (NPŠŠ JZS). S tem se uresničuje koncept dela, ki podpira združevanje aktivnosti v okviru Nacionalnega jadralnega panožnega centra in regionalnih panožnih centrov, ki smo ga začeli že leta 2014 s podpisom Konzorcijske pogodbe za njegovo ustanovitev. Konkretni elementi novega koncepta delovanja JZS so bili potrjeni na skupščini leta 2018, po dokončanju izgradnje Jadralnega centra Portorož leta 2019 (tudi s pomočjo sredstev Fundacije za šport) pa nam je zagotovljena še možnost uporabe športne infrastrukture, ki je nujno potrebna za delovanje NPŠŠ JZS. Ob vseh teh pogojih smo končno kot panožna zveza letos januarja tudi prvič uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za znanost, šolstvo in šport za sofinanciranje strokovnih delavcev v NPŠŠ JZS za štiriletno obdobje ter razpis uspešno zaključili in v tem okviru zaposlili dva trenerja.
 • Mandat prevzemam v zelo nepredvidljivih časih pandemije koronavirusa, ki vpliva na naše delovanje v vseh pogledih in prinaša različne učinke, od organizacijskih do psiholoških in finančnih – posebej se odraža v prestavljenih olimpijskih igrah, prestavljenih ali odpovedanih evropskih in svetovnih prvenstev ter drugih velikih tekmovanj, kar bo zahtevalo stalno pozornost, prilagajanje razmeram ter iskanje rešitev.
 • Kandidiram za mesto predsednika po nepreklicnem odstopu Aljoše Tomaža, ki je 21.12.2018 nastopil 4 letno obdobje, in sicer do izpolnitve trajanja izvoljenega mandata, do 21.12.2022.

 

Ključne usmeritve v preostanku mandata:

 • uspešno krmariti zvezo skozi čas pandemije koronavirusa in izkoristiti vse dobre priložnosti, predvsem za mednarodna tekmovanja;
 • nuditi podporo ključnim posadkam posebej v luči prestavljenih OI, EP, SP in še naprej stremeti kizpolnitvi cilja, zastavljenega v tem olimpijskem ciklusu, to je osvojiti medaljo na OI Tokio in na OI nastopiti vsaj še v dveh jadralnih razredih;
 • zagotavljati dobre pogoje za uspešno delo NPŠŠ JZS, ki bo v korist slovenskemu jadranju, saj nam prvič omogoča stabilno financiranje in sofinanciranje trenerjev ter omogoča dolgoročen program vzgoje indela z mladimi perspektivnimi jadralci, ki bodo v prihodnosti zastopali Slovenijo na velikih mednarodnih tekmovanjih in olimpijskih igrah;
 • strokovno in organizacijsko okrepiti Strokovni svet JZS;
 • poskrbeti za intenzivnejšo predstavitev tekmovalnega jadranja slovenski javnosti, okrepitev PR službe in prenovo spletne strani JZS;
 • še dodatno izboljšati finančno poslovanje JZS;
 • stalno se zavzemati za še boljše odnose med jadralci, klubi in JZS v smeri večjega sodelovanja in medsebojne pomoči;
 • ohranjati in povečevati stabilno bazo sponzorjev in donatorjev, ki smo jo v zadnjih 10 letih uspešno zgradili;
 • nadaljevati s finančno podporo klubom za razred optimist;
 • nadaljevati s podporo za kvalitetno delo in usposabljanje regatnih uradnikov in sodnikov;
 • nadaljevati s kvalitetnim izobraževanjem in usposabljanjem trenerjev jadranja ter spremljanjem njihovega dela;
 • podpirati klube pri kandidaturi za organizacijo večjih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji, še posebej evropskih in svetovnih prvenstev;
 • vzpostaviti pogoje za še boljšo promocijo tega lepega športa v Sloveniji.

 

(V prispevku je tudi del teksta povzet po STA)

Foto: Dragan Sinožič