E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Gradivo za 28. redno skupščino JZS

Gradivo za 28. redno skupščino JZS

Gradivo za 28. redno skupščino Jadralne zveze Slovenije, ki bo v ponedeljek, 30. marca 2015, ob 17.00 uri v dvorani Amfora v Marini Izola

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev dnevnega reda in imenovanje delovnih organov skupščine
 2. Poročilo o delu JZS v letih 2013 in 2014
 3. Zaključni račun za leto 2013
 4. Zaključni račun za leto 2014
 5. Poročila organov JZS
 6. Okvirni plan dela in finančni načrt za leto 2015
 7. Določitev članarine za leto 2015
 8. Sprejem novega Statuta JZS
 9. Nadomestne volitve člana IO
 10. Sprememba disciplinskega pravilnika.

 

Pooblastilo za skupščino

 

Ad 1)

Predlog sklepa:

Skupščina potrjuje predlagan dnevni red in na predlog Izvršnega odbora v delovne organe skupščine imenuje:

 • Aljošo Tomaža za predsednika skupščine
 • Gregorja Veselka za člana
 • Stanislava Žbogarja za člana
 • Primoža Perneta za verifikacijo delegatov in štetje glasov
 • Romea Podlogarja za zapisnikarja
 • Gorazda  Frasa za overitelja zapisnika
 • Uroša  Žvana za overitelja zapisnika.

 

Ad 2)

Predlog sklepa:

Skupščina potrjuje predloženo poročilo o delu JZS v letih 2013 in 2014.

Priloga – gradivo:

Poročilo o delu JZS v letih 2013 in 2014

Ad 3)

Predlog sklepa:

Skupščina sprejema predloženi zaključni račun JZS za leto 2013.

Priloga – gradivo:

Zaključni račun za leto 2013

Finančno poročilo 2013

Ad 4)

Predlog sklepa:

Skupščina sprejema predloženi zaključni račun JZS za leto 2014.

Priloga – gradivo:

Zaključni račun za leto 2014

Finančno poročilo 2014

Ad 5)

Predlog sklepa:

Skupščina sprejema predloženo poročilo Nadzornega obora JZS.

Priloga – gradivo:

Poročilo nadzornega odbora skupščini JZS

Disciplinski sodniK JZS poročila zaradi svojih zdravstvenih težav ni podal.

Ad 6)

Predlog sklepa:

Skupščina sprejema okvirni plan dela JZS za 2015 in okvirni finančni načrt JZS  za leto 2015

Priloga – gradivo:

Okvirni plan dela JZS za 2015

Okvirni finančni načrt JZS za leto 2015

Ad 7)

Predlog sklepa:

Skupščina potrjuje predlog IO, da znaša članarina JZS za leto 2015 100 EUR.

Ad 8)

Predlog sklepa:

Skupščina potrjuje predlagane spremembe statuta  in sprejema predloženi novi Statut JZS.

Priloga – gradivo:

Predlog novega Statuta

Ad 9)

Predlog sklepa:

Skupščina na predlog izvršnega odbora za člana Izvršnega odbora JZS, ki bo nadomestil Uroša Žvana, imenuje Sama Lozeja.

Ad 10)

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe disciplinskega pravilnika JZS tako, da se v celotnem besedilu pravilnika beseda »disciplinski sodnik« nadomesti z besedo »disciplinska komisija« in se temu primerno popravijo slovnične končnice v besedilu.

Predsednik izvršnega odbora JZS

Aljoša Tomaž