E: info@jzs.si        T: 040 240 818

36. Skupščina Jadralne zveze Slovenije

36. Skupščina Jadralne zveze Slovenije

Spoštovani člani Jadralne zveze Slovenije,

Izvršni odbor Jadralne zveze Slovenije sklicuje 36. Skupščino Jadralne zveze Slovenije. Skupščina bo v četrtek, 24. novembra 2022, ob 17:30 uri v sejni sobi Jadralnega centra Portorož, Obala 6b, Portorož.

Sklic Skupščine in gradivo imate v priponki in je objavljeno na spletni strani JZS (www.jzs.si).

Na 36. Skupščini se voli:

  • predsednika JZS in 7 članov Izvršnega odbora,
  • predsednika in 4 člane Nadzornega odbora JZS.

V skladu s 15. členom Statuta mora kandidat za Predsednika JZS ob svoji kandidaturi predstaviti svoj seznam kandidatov za člane Izvršnega odbora.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini v skladu s Statutom JZS imajo zakoniti zastopniki članov JZS in ob njihovi odsotnosti od njih pooblaščene osebe, ki se izkažejo s podpisanim pooblastilom. Obrazec pooblastila je priložen sklicu Skupščine.

V primeru, da ob uri, določeni na sklicu Skupščine, Skupščina ne bo sklepčna, se začetek zasedanja prestavi za 30 minut, po preteku tega časa se ponovno ugotavlja sklepčnost.

Člane JZS naprošamo, da pridejo na Skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in  prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Gradivo