E: info@jzs.si        T: 040 240 818

34. Skupščina Jadralne zveze Slovenije

34. Skupščina Jadralne zveze Slovenije

Spoštovani člani Jadralne zveze Slovenije,

Vabimo vas, da se udeležite 34. SKUPŠČINE JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v torek, 22.6.2021, ob  17:30 uri, v dvorani Jadralnega centra Portorož, Obala 6b, Portorož.

34. zasedanje Skupščine Jadralne zveze Slovenije (JZS) bo potekalo z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev Skupščine in imenovanje delovnih organov Skupščine 
  2. Poročilo o delu JZS v letu 2020
  3. Zaključni račun JZS za leto 2020
  4. Poročila Nadzornega odbora
  5. Okvirni plan dela JZS  in okvirni finančni načrt za leto 2021
  6. Določitev članarine za leto 2022
  7. Razno

Gradivo za skupščino je v priponki in objavljeno na spletni strani www.jzs.si v meniju JZS obvestila .

Glasovanje na skupščini brez priloženega pisnega pooblastila člana ne bo mogoče.

Jadralski pozdrav,

Samo Lozej, l.r.

predsednik JZS

Gradivo