E: info@jzs.si        T: 040 240 818

33. redna Skupščina Jadralne zveze Slovenije

33. redna Skupščina Jadralne zveze Slovenije

Spoštovani člani Jadralne zveze Slovenije

 

Vabimo vas, da se udeležite 33. SKUPŠČINE JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v torek, 8. 9. 2020, ob  17. uri, v dvorani Jadralnega centra Portorož, Obala 6b, Portorož.

 

 1. zasedanje Skupščine Jadralne zveze Slovenije (JZS) bo potekalo z naslednjim dnevnim redom:

 

 1. Otvoritev Skupščine in imenovanje delovnih organov Skupščine
 2. Poslovnik o delu Skupščine JZS
 3. Poročilo o delu JZS v letu 2019
 4. Zaključni račun JZS za leto 2019
 5. Poročila Nadzornega odbora
 6. Okvirni plan dela JZS  in okvirni finančni načrt za leto 2020
 7. Nadomestne volitve predsednika JZS
 8. Nadomestne volitve članov Izvršnega odbora JZS
 9. Nadomestne volitve članov Nadzornega odbora JZS     
 10. Določitev članarine za leto 2021
 11. Razno

 

Glasovanje na skupščini brez priloženega pisnega pooblastila člana ne bo mogoče.

 

Jadralski pozdrav,
Samo Lozej, l.r.
podpredsednik JZS

 

Gradivo:

1.1 Sklic 33. Skupščine JZS

1.2 Seznam glasov članov JZS na 33. Skupščini JZS

1.3 Pooblastilo

2.0 Poslovnik o delu Skupščine JZS

3.0 Porocilo o delu JZS v letu 2019

4.1 Poslovno poročilo za leto 2019

4.2 2019-Bilanca stanja

4.3 2019-Izkaz poslovnega izida

6.0 Okvirni plan dela JZS 2020

6.1 Okvirni finančni načrt JZS za leto 2020