E: info@jzs.si        T: 040 240 818

30. redna skupščina Jadralne zveze Slovenije

30. redna skupščina Jadralne zveze Slovenije

Vabimo vas na 30. redno skupščino Jadralne zveze Slovenije, ki bo v sredo, 5. 7. 2017, ob 18.00 uri v dvorani Amfora v Marini Izola.

Dnevni red:

  1. Imenovanje delovnih organov skupščine
  2. Poročilo o delu JZS v letu 2016
  3. Zaključni račun JZS za leto 2016
  4. Poročila Nadzornega odbora JZS
  5. Volitve predsednika in članov izvršnega odbora
  6. Volitve članov nadzornega odbora
  7. Okvirni plan dela JZS in okvirni finančni načrt za leto 2017
  8. Določitev članarine za leto 2018
  9. Razno

 

Na 30. redni skupščini se voli novo vodstvo JZS. V skladu s 15. členom Statuta mora kandidat za Predsednika JZS ob svoji kandidaturi predstaviti seznam kandidatov za člane Izvršnega odbora.

 

Na skupščini bodo lahko glasovali zastopniki društev oziroma z njihove strani s pisnim pooblastilom pooblaščeni predstavniki.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

POOBLASTILO