E: info@jzs.si        T: 040 240 818

29. redna skupščina Jadralne zveze Slovenije

29. redna skupščina Jadralne zveze Slovenije

Vabimo vas na 29. redno skupščino Jadralne zveze Slovenije, ki bo v sredo, 25.5.2016, ob 18.00 uri v  dvorani Amfora v Marini Izola.

Sklic 29. redne skupščine JZS in predlogi sklepov
Glasovi za skupščino 2016
Pooblastilo člana

Dnevni red z gradivom:

 1. Imenovanje delovnih organov skupščine
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Poročilo o delu JZS v letu 2015
  3.1 Poročilo o delu JZS v letu 2015
 4. Zaključni račun JZS za leto 2015
  4.1 2015 Bilanca stanja JZS
  4.2 2015 Izkaz poslovnega izida JZS
  4.3 2015 – Pojasnila k računovodskim izkazom
  4.4 Izplačila društvom in repre. 2015
 5. Poročila Nadzornega odbora  JZS
  5.1 Poročilo Nadzornega odbora skupščini JZS
 6. Okvirni plan dela JZS  in okvirni finančni načrt za leto 2015
  6.1 Okvirni plan dela JZS za leto 2016
  6.2 Veljavni okvirni finančni načrt za 2016
 7. Določitev članarine za leto 2016 in 2017
 8. Spremembe Statuta JZS
  8.1 Predlog sprememb in dopolnitev Statuta JZS
  8.2 Čistopis Statuta JZS
 9. Spremembe disciplinskega pravilnika.
  9.1 Predlog sprememb in dopolnitev disciplinskega pravilnika JZS
  9.2 Čistopis Disciplinskega pravilnika JZS