E: info@jzs.si        T: 040 240 818

Vabilo na 37. Skupščino Jadralne zveze Slovenije

Vabilo na 37. Skupščino Jadralne zveze Slovenije

Spoštovani člani Jadralne zveze Slovenije

Vabimo vas, da se udeležite 37. SKUPŠČINE JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v četrtek, 4.5.2023 ob  17.30 uri v dvorani Jadralnega centra Portorož, Obala 6b, Portorož.

37. zasedanje Skupščine Jadralne zveze Slovenije (JZS) bo potekalo z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev Skupščine in imenovanje delovnih organov Skupščine
  2. Poročilo o delu JZS v letu 2022
  3. Zaključni račun JZS za leto 2022
  4. Poročila Nadzornega odbora
  5. Okvirni plan dela JZS in okvirni finančni načrt za leto 2023
  6. Določitev članarine za leto 2024
  7. Razno

Na skupščini bodo lahko glasovali samo zakoniti zastopniki društev in v primeru njihove odsotnosti na priloženem pooblastilu z njihove strani pooblaščeni delegati.

Glasovali bodo lahko samo predstavniki društev, ki bodo imela najkasneje do 3.05.2023 poravnano članarino JZS za leto 2023.

Jadralski pozdrav,

Samo Lozej, l.r.

predsednik JZS